W piątek, 26 kwietnia 2024 roku, tradycyjny Dzień Absolwenta uświetnił atmosferę I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Celem uroczystości było symboliczne pożegnanie uczniów klas czwartych, którzy niebawem podejmą wyzwanie zdawania egzaminu maturalnego.

Rozpoczęcie ceremonii przypadało na symboliczny akt przekazania sztandaru szkoły w ręce uczniów młodszych roczników, zgodnie z zasadami tradycji, poprzedzony chóralnym wykonaniem hymnu narodowego. Wówczas to dyrektor I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie, Anna Pręcikowska-Skoczylas, podjęła się wygłoszenia przemówienia do zebranych.

Dyrektor Pręcikowska-Skoczylas wspominała o licznych uroczystościach szkolnych, wydarzeniach i festynach, które stanowiły integralną część życia szkolnego absolwentów. Podkreśliła wartość klasyfikacji, półrocznych wycieczek oraz projektów realizowanych przez uczniów. Zwróciła uwagę na to, jak wielu młodych ludzi zaczyna swoją dorosłość w sposób godny podziwu, co potwierdzają liczne wyróżnienia, które absolwenci zdobyli nie tylko za swoje osiągnięcia edukacyjne, ale także za wkład w dobro szkoły, prestiż regionu i przede wszystkim swoje własne rozwój.

Kolejną osobą, która wyraziła swoje myśli była Małgorzata Nasulewicz, reprezentująca Radę Rodziców. Złożyła podziękowania uczniom za ich lata ciężkiej pracy i oddania dla lokalnej społeczności. Maja Świderska i Maciej Gorycza, reprezentujący uczniów klas czwartych, podsumowali swój czteroletni okres nauki i wyrazili wdzięczność dla nauczycieli oraz rodziców za wspólnie spędzony czas.

Część uroczystości poświęcono wręczeniu statuetek „Przyjaciela Szkoły”. Nagrodzeni zostali przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw wspierających działalność szkoły, w tym Jolanta Nowakowska oraz Krystyna Swęd.