Rozwój nowych technologii, a także konieczność dbania o planetę zmieniają rynek pracy. Nowe perspektywy czekają również na pracowników z Tomaszowa Mazowieckiego. Jakich uniwersalnych zmian spodziewać się na lokalnym rynku zatrudnienia?

Zmiany w przemyśle — produkcja skorzysta z nowych technologii

To między innymi szybko postępujący rozwój sztucznej inteligencji czy chociażby koncepcja przemysłu 4.0 (jeszcze bardziej zautomatyzowanej produkcji, maszyn i robotów zintegrowanych z nowoczesnymi technologiami i nową rolą ludzi w takich procesach) sprawiają, że rynek pracy ulega stopniowej transformacji. Przemiany dotykają nie tylko największe miasta kraju.

 

Sukcesywne zmiany zachodzą w całej Polsce. Każde nowoczesne przedsiębiorstwo myśli dziś o wykorzystaniu nowych technologii. To warunek konieczny, by utrzymać konkurencyjność. O swojej przyszłości powinni myśleć także sami pracownicy. Wiele nowych miejsc pracy, również dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, będzie tworzonych w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, analiza danych, robotyzacja oraz nowe technologie.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przemysł i budownictwo zajmują w mieście około 35,5 proc. lokalnej struktury zatrudnienia. Dominację tych sektorów na rynku widać, chociażby w ofertach pracy z Tomaszowa Mazowieckiego, dostępnych tutaj: https://www.gowork.pl/praca/tomaszow-mazowiecki;l. Produkcja to jeden z obszarów, który zmienia się najszybciej w związku z postępującą transformacją technologiczną.

Nowe stanowiska i praca związana z ekologicznymi źródłami energii

Zmiany odczuje także sektor usługowy. Automatyzacja dotknie m.in. procesy księgowe, finansowe, HR-owe i administracyjne, nie mówiąc już o różnych obszarach technologii informatycznych. Nowe możliwości zawodowe dotyczą nie tylko pracy stacjonarnej, ale również wielu miejsc pracy zdalnej dla firm z każdej części kraju, a nawet zza granicy. Przyszłościowe branże to m.in. zielona gospodarka, sztuczna inteligencja i gospodarka danych, inżynieria oraz przetwarzanie w chmurze.

 

Można spodziewać się powstawania nowych stanowisk, które dziś brzmią bardzo abstrakcyjnie. Niemniej zawody takie jak pasterz robotów czy trener chatbotów staną się normą w ofertach pracy. Kolejnym czynnikiem napędzającym transformację na rynku pracy jest także kryzys energetyczny, związany m.in. z niską dostępnością surowców. Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie i rola nie tylko oszczędzania energii, ale również wykorzystywania jej odnawialnych źródeł.

 

Dlatego specjalistami przyszłości już dziś są m.in. inżynierowie potrafiący wprowadzać rozwiązania pozwalające przedsiębiorcom na maksymalną oszczędność i wtórne wykorzystywanie zasobów. Ponadto rośnie zapotrzebowanie m.in. na projektantów lądowych i wodnych farm wiatrowych i producentów ich elementów, a także wszelkich instalatorów, serwisantów, doradców czy pracowników zajmujących się demontażem i utylizacją różnych części właśnie takich instalacji.

Nie tylko kompetencje cyfrowe — przyszłością są umiejętności miękkie

Nie zgaśnie moda na fotowoltaikę, a coraz więcej pracy będą mieli specjaliści naprawiający samochody elektryczne i utylizujący baterie wykorzystywane w takich pojazdach. Nawet górnictwo stworzy nowe miejsca pracy. Nie będą już one związane z wydobywaniem surowców, ale z procesami skutecznych i udanych restrukturyzacji pokopalnianych terenów.

 

Nie należy bać się, że maszyny, roboty czy sztuczna inteligencja zabiorą nam pracę. Choć rzeczywiście stopniowo będzie zanikać wiele stanowisk związanych zwłaszcza z drobnymi i powtarzalnymi czynnościami manualnymi oraz przetwarzaniem danych, transformacja przyniesie także znacznie większą liczbę nowych miejsc zatrudnienia. Kluczem jest jednak przystosowywanie się do nowej rzeczywistości.

 

Roboty, maszyny i nowe technologie nie będą w stanie zastąpić człowieka w wykorzystywaniu umiejętności miękkich. Warto zatem stawiać na ciągłą naukę, być elastycznym, rozwijać swoją komunikatywność, zdolność do pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności zarządcze i przywódcze, decyzyjność, mentoring czy logiczne myślenie i wyciąganie trafnych wniosków. To właśnie są kompetencje przyszłości.