Nauczyciele religii z różnych parafii zdecydowali się spędzić adwentowy dzień skupienia w Opocznie, uczestnicząc w spotkaniu organizowanym w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Zgromadzenie miało na celu pogłębienie ich roli i powołania w obrębie Kościoła.

Pierwszym punktem programu było wykład wygłoszony przez księdza Damiana Fołtyna. Ten duchowny starał się przekazać katechetom pełne zrozumienie ich pozycji i misji w strukturach Kościoła, a także ukazać im piękno, jakie zawarte jest w jego społeczności. Głównym założeniem prelegenta było, aby uczestnicy spotkania doświadczyli pełni swojej roli, którą pełnią jako katecheci.

Jednak nie tylko duchowe aspekty były tematem spotkania. W czasie dyskusji poruszane były również kwestie związane z codzienną pracą nauczycieli religii, jak i problemy, które mogą napotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Ksiądz Fołtyn zaakcentował również znaczenie wspólnoty katechetycznej, która jest niezbędna dla skutecznego realizowania ich misji.