Opoczno, małe miasto w Polsce, postawiło na trzy kluczowe aspekty dla swojej przyszłości: rozwój przedsiębiorstw, ekologię i utrzymanie miejscowej tożsamości. Aby osiągnąć te ambicje, miasto skorzystało z pomocy swojego partnerskiego miasta Sunnfjord z Norwegii, aby opracować konkretny plan zmian. Co ciekawe, nie tylko urzędnicy, ale także mieszkańcy byli integralną częścią tego procesu, ponieważ konsultacje społeczne odgrywały istotną rolę.

Tomasz Łuczkowski, wiceburmistrz Opoczna, podkreślił, że choć początkowo podejście oparte na konsultacjach społecznych było sceptycznie odbierane, to po 9 miesiącach pracy stwierdzono, że jest to klucz do sukcesu. Zmiana perspektywy – zarówno wśród urzędników, jak i mieszkańców – okazała się niezbędna dla dalszego rozwoju.

Plan zmian Opoczna nosi nazwę „Opoczno 2.0 – nowe otwarcie: Opoczno – bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców”. Jego celem jest przede wszystkim promowanie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Kolejne cele to poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym wprowadzenie cyrkularnych rozwiązań w usługach publicznych, a także stymulacja aktywności społecznej i zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej.