W powiecie opoczyńskim, w miejscowościach takich jak Opoczno, Sławno, Kraśnica, Wola Załężna, Wygnanów i Drzewica, trwa budowa nowych chodników i przejść dla pieszych. Całość projektu ma kosztować około 2,7 miliona złotych, z czego większość funduszy, ponad 2 miliony złotych, pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Starosta opoczyński Marcin Baranowski podczas audycji radiowej „Powiat Opoczyński na Fali” omówił stan prac w tych lokalizacjach.

Baranowski zaznaczył, że inwestycje na terenie powiatu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Poinformował również, że samorząd planuje więcej inwestycji drogowych i oświatowych. Te ostatnie będą realizowane w trzech szkołach powiatowych za łączną sumę blisko 7 milionów złotych, z czego aż 6,4 miliona to wsparcie zewnętrzne. Jednym z już realizowanych projektów jest ten prowadzony w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym. Zakłada on przeprowadzenie staży zawodowych, szkoleń i kursów oraz modernizację siedmiu pracowni i warsztatów. Kolejne projekty oświatowe zostaną zrealizowane w szkołach powiatowych w Opocznie i Drzewicy.

Starosta Marcin Baranowski przekazał również informację o wygasaniu 10 czerwca decyzji o rejestracji pojazdów, które zostały wydane przed 14 marca 2005 roku. Oznacza to, że dotyczy to pojazdów, które przez co najmniej ostatnie 10 lat nie miały przeprowadzonego ważnego okresowego badania technicznego ani aktualnego OC. Baranowski zachęcił także mieszkańców do udziału w rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę, która wystartuje 15 czerwca z Kraśnicy.