Właśnie nadeszła obiecująca informacja dla społeczności Powiatu Opoczyńskiego. Szpital Powiatowy imienia Edmunda Biernackiego, lokalizowany w Opocznie, otrzyma fundusze w wysokości 9,5 miliona złotych. Te środki zostaną wykorzystane na gruntowny remont i odnowienie oddziału ratunkowego. Informację tę podzielił się z nami minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na ulepszenie pracowni tomografu komputerowego, rentgena, ultrasonografu i endoskopii, co znacznie podniesie standard opieki medycznej.

Minister Robert Telus dobitnie podkreślił jak ważną rolę odgrywa służba zdrowia w naszych priorytetach, twierdząc:

„Środki przez nas przekazywane na szpitale tylko potwierdzają, jak dużą wagę przywiązujemy do zdrowia obywateli Polski. Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków jest dla nas jednym z najważniejszych celów, stąd nieustanne inwestycje w sektor służby zdrowia”.