Starostwo Powiatowe w Opocznie podało do publicznej wiadomości harmonogram następnej, LXIV sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego. Zamierzają po raz pierwszy zorganizować spotkanie w sali konferencyjnej noszącej nazwę patrona.

Planowane spotkanie Rady Powiatu Opoczyńskiego odbędzie się 31 sierpnia o punkt 13:00. Miejscem zebrań jest sala konferencyjna Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Opocznie. Aby dobrze przygotować się do wydarzenia, przedstawiamy jego porządek poniżej.

Ważne jest, aby dodać, że będzie to inauguracyjna robocza sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej nazwanej imieniem mjr. Henryka Dobrzańskiego. Szersze informacje na ten temat poruszaliśmy już w poprzednim artykule pt. Nowi ambasadorowie i zasłużeni w Powiecie Opoczyńskim.

Podczas nadchodzącej sesji poruszone zostaną takie kwestie jak wydanie zgody na ustanowienie służebności dla powiatowych nieruchomości czy zmiany dotyczące uchwały odnoszącej się do zadań rehabilitacyjnych oraz funduszy przeznaczonych na ich realizację od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne ważne sprawy obejmują udzielenie dotacji na działania konserwatorskie, restauratorskie lub prace budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2023. Będą również omawiane kwestie zwolnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dodatkowo, uwaga zostanie poświęcona zmianom dotyczącym uchwał regulujących Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej — Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie oraz planów pracy stałych komisji i samej Rady Powiatu Opoczyńskiego na rok 2023.