Podczas letniego okresu przerwy szkolnej, niemal wszystkie jednostki edukacyjne na terenie gminy Opoczno przechodziły przez proces remontów i napraw. Te działania miały na celu przygotowanie instytucji, takich jak szkoły i przedszkola, do nowo rozpoczętego roku szkolnego. Wszystkie te informacje zostały omówione podczas audycji radiowej „Gmina Opoczno na Fali”, gdzie gościem był zastępca burmistrza, Tomasz Łuczkowski.

Łuczkowski podał również informacje na temat planowanych działań dotyczących zabytkowego budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Opocznie. Wybudowany ponad wiek temu, budynek ten wymaga obecnie kilku kluczowych prac konserwacyjnych, w tym wymiany dachu i renowacji elewacji. Znajdujący się w willi fabrykanckiej urząd miejski ma nadzieję, że uda się zdobyć fundusze na te kapitałochłonne prace z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Opoczno wystąpiła o finansowe wsparcie tych działań, wnioskując o kwotę 3,5 mln zł.