Zmiana nawierzchni w centrum miasta

Mimo trwającego od kilku tygodni sezonu letniego, w większości – w tym roku – bardzo gorącego – w Opocznie realizowane są kolejne remonty dróg i ulic, zarówno tych w centrum miasta, jak i w innych dzielnicach, w których ruch drogowy jest większy.

W ostatnich dniach zmienił się w znaczący sposób wizerunek jednej z ulic znajdujących się w zabytkowym centrum Opoczna. Chodzi o ulicę Garncarską, gdzie od pewnego czasu prowadzone były prace remontowe.

Do niedawna nawierzchnia tej ulicy pozostawiała wiele do życzenia. Na szczęście obecnie jej stan techniczny, ale również estetyka, znacznie się poprawiły.

Stało się to możliwe w związku z zakończeniem prac, które polegały głównie na wymianie starej nawierzchni. Od kilku dni kierowcy mogą korzystać z zupełnie nowej i komfortowej nawierzchni asfaltowej, która nie jest już tak wymagająca jak poprzednia. Jazda ulicą Garncarską jest teraz o wiele przyjemniejsza.

Oprócz nawierzchni, wykonano także niezbędne prace na poboczach, które od teraz są pokryte kostką brukową. Prace, jakie wykonano, miały charakter kompleksowy – zmodernizowano również m.in. studzienki kanalizacyjne.

Łącznik między ulicami – zmodernizowany

Podczas trwających właśnie wakacji wykonano również remont łącznika między dwiema ulicami w Opocznie, czyli ulicą Andersa i ulicą Westerplatte.

Modernizacja łącznika została zakończona, dzięki czemu również w tej części miasta można już korzystać ze zdecydowanie lepszych nawierzchni dróg, które są też przyjemniejsze dla oka. Nie jest tajemnicą, że poprzednia była już bardzo zużyta i od pewnego czasu wymagała interwencji.

Prace remontowe i modernizacyjne polegały w pierwszej kolejności na usunięciu starej warstwy nawierzchni, którą w przeważającej części stanowiły płyty betonowe i kostka, na nową.

Wykonano również prace mające na celu podwyższenie standardu technicznego łącznika.

Po pozbyciu się starej nawierzchni, wykonano nową, solidną podbudowę, niezbędne okazało się także wykonanie odpływów, które sprawdzą się przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych – pozwolą skutecznie odwadniać ulicę.

Nowa nawierzchnia jest komfortowa i estetyczna.