W trakcie naszej ostatniej audycji „Powiat Opoczyński na Fali” poruszaliśmy tematy związane z procesem kwalifikacji wojskowej, który obecnie ma miejsce w powiecie opoczyńskim. Przede wszystkim podkreśliliśmy, że to osoby urodzone w 2005 roku są w tym roku głównymi uczestnikami tego procesu. Odbywa się on w Hotelu Restauracji Park przy ulicy Kolberga w Opocznie. Kwalifikacja wojskowa to wydarzenie, które ma już trzynastoletnią tradycję i jest przeprowadzane każdego roku. Głównym celem tego procesu jest zebranie danych dotyczących stanu zdrowia młodych ludzi, które są niezbędne do oceny ich zdolności do służby wojskowej. W bieżącym roku, procedura ta potrwa do 23 lutego.

Podczas audycji „Powiat Opoczyński na Fali” rozmawialiśmy również o funduszach pozyskanych przez samorząd powiatowy z nowo stworzonego rządowego programu. Program ten ma na celu wspieranie powiatów w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Dodatkowo, omówiliśmy środki przeznaczone na realizację trzeciej już edycji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Wicestarosta Maria Barbara Chomicz podzieliła się informację o niedawno podpisanym porozumieniu z Powiatem Pajęczańskim i planach wsparcia dla kolejnej grupy seniorów. Zajęcia dla tej grupy będą organizowane w szkole powiatowej.