W poniedziałek, 25 kwietnia, Tomasz Łuczkowski – druga osoba na stanowisku burmistrza miasta Opoczno, miał okazję do przeprowadzenia istotnej rozmowy z Dariuszem Klimczakiem, pełniącym funkcję Ministra Infrastruktury. Centralny punkt dyskusji stanowiły wyzwania, przed jakimi stoi samorząd oraz kluczowe aspekty rozwoju gminy.

Jednym z najważniejszych tematów, które udało się poruszyć podczas tego spotkania, było ustalenie zasad współpracy z PKP. W tym kontekście w szczególności skupiono się na przystanku Opoczno Południe. Tomasz Łuczkowski, jako zastępca Burmistrza Opoczna, podkreślił strategiczne znaczenie tego miejsca dla gminy, wskazując na liczne zadania realizowane przez samorząd w jego obszarze.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, które podjęto w trakcie spotkania, było omówienie form współpracy z Wodami Polskimi. Szczególnie dużo czasu poświęcono budowie mostu na Drzewiczce oraz przebudowie targowiska miejskiego. Obydwie inwestycje mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju miejskiej infrastruktury, a co za tym idzie, jakości życia mieszkańców.

Rozmowa nie mogła obyć się bez omówienia postępów prac związanych z drogą ekspresową S12. Minister Klimczak podkreślił, że Opoczno jest dla niego miejscem o szczególnym znaczeniu. Zaznaczył również dobrą współpracę z lokalnym samorządem oraz zapewnił o swojej gotowości do wsparcia rozwoju infrastruktury drogowej w regionie.