Rok 2022 był dobrym czasem dla Opoczna. Nie tylko przeprowadzono wiele remontów infrastrukturalnych, ale i zupełnie odmieniono muzea i biblioteki. Władze miasta na kolejny rok patrzą z optymizmem.

Dobrą wiadomością jest fakt, że na inwestycje w roku 2022 wydano aż 200 milionów złotych. I to widać zarówno na ulicach jak i patrząc na budynki którymi opiekuje się samorząd. Przebudowano ulicę Świerkowa i Westerplatte. Do tego finanse gminy wsparły również powiatową drogę w Bukowcu Opoczyńskim. W niedalekiej przyszłości mają rozpocząć się prace związane z nową drogą łączącą ulicę Partyzantów z Przemysłową. W tych samych planach jest również przebudowa mostu na Drzewiczce.

Sporo pieniędzy poszło również na zbudowanie kilkunastu przejść dla pieszych, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. W 2023 roku w planach jest wybudowanie całej sieci miejskich ścieżek rowerowych.

Podsumowując rok 2022 nie można zapominać o pracach remontowych w noszących już zabytkowy charakter, obiektach biblioteki, muzeum a także renowacji mieszkań komunalnych przy ulicy Kościuszki 20.