Święto muzyki organowej

Już po raz piętnasty miłośnicy muzyki organowej będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu muzycznym, w którym organy będą grać główną rolę. Nie może być inaczej, jeśli zaproszenie dotyczy muzyki wykonywanej właśnie na tym instrumencie. 15 sierpnia, w niedzielę o godz. 19.00, w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Woli-Paradyżu wystąpią Dawid Rzepka oraz Capella Caelestis (Kapela Niebiańska).

Dawid Rzepka naukę gry na organach pobierał m.in. w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, na Akademii Muzycznej w Katowicach w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie i na Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracuje jako organista w jednym z krakowskich kościołów. Brał udział w licznych koncertach – w charakterze solisty i akompaniatora.

„Capella Caelestis” to zespół, który powstał po to, by promować muzykę sakralną. Ambicją członków zespołu – młodych muzyków-pasjonatów jest popularyzowanie tzw. muzyki poważnej w mniejszych środowiskach, które na co dzień nie mają zapewnionego łatwego dostępu do sal koncertowych. Zespół koncertuje, wydaje płyty, prowadzi także warsztaty muzyczne w różnej formule.

Program koncertu

W części pierwszej publiczność usłyszy utwory największego mistrza muzyki organowej – Jana Sebastiana Bacha. Będzie to Toccata i fuga d-moll, BWV 565, utwory Georga Böhma. Usłyszymy Preludium chorałowe „Vater unser im Himmelreich”.

W drugiej części – w wykonaniu Capella Caelestisu wybrzmi Domine Deus Antonio Vivaldiego, utwory Georga Philippa Telemanna, Alessandro Stradelli oraz Jana Sebastiana Bacha.

Na część trzecią złożą się utwory wykonywane na organach i przez solistów. Publiczność będzie mogła usłyszeć Ave Maria Gaetano Donizettiego, Melodię z op. 59 Maxa Regera, Benedictus Camille Saint-Saens oraz utworów Sigfrida Karg-Elerta.