Więcej ekologii na co dzień

Zakończyły się prace przy realizacji jednego z projektów lokalnych spełniających funkcje oświatowe – dzięki środkom przyznanym w ramach programu regionalnego województwa łódzkiego wspierającego inwestycje niskoemisyjne wybudowano nową świetlicę z pomieszczeniami dla szkoły podstawowej w Woli Załężnej.

Budynek spełnia wymogi programowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, której celem jest ochrona powietrza. Niskoemisyjność, czyli redukcję emisji gazów cieplarnianych osiągnięto tu dzięki zastosowaniu projektu, technologii i materiałów spełniających zasady budownictwa pasywnego.

Aby budynek mógł być uznany za pasywny – sama jego bryła musi być na tyle spójna i prosta, aby nie było w jej strukturze tzw. mostków cieplnych, różnego rodzaju załamań, wypustek i innych elementów, które powodują zwiększone straty cieplne w eksploatacji budynku.

Budynek taki musi również posiadać odpowiednie systemy ogrzewania, wentylacyjne, rekuperacyjne – tak, aby uniemożliwiały one niepotrzebne straty ciepła.

Nowa świetlica z pomieszczeniami szkolnymi w Woli Załężnej spełnia te wszystkie wymogi. Jest też budynkiem wielofunkcyjnym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy budynek – więcej funkcjonalności

Dzięki realizacji najnowszej inwestycji Wola Załężna zyskała nowy budynek użyteczności publicznej. Jest on podzielony na dwie części – parter spełnia funkcję świetlicy wiejskiej, znajdują się tu również pomieszczenia gospodarcze przeznaczone dla szkoły, sanitariaty oraz kuchnia. Na piętrze znajduje się m.in. hol, pokój nauczycielski oraz sale lekcyjne.

Budynek posiada windę, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, także na parkingu usytuowano miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Przy parkingu posadzono nowe drzewa.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie ponad 3,5 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł środków pozyskano w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.