Nowy rok szkolny – większa dynamika ruchu na drogach

Poprzedni rok szkolny nie należał do najłatwiejszych. Szkoły działały (krótko) stacjonarnie, hybrydowo i głównie – w trybie zdalnym. Były to długie miesiące, które nie mogły nie przyczynić się do wystąpienia szeregu zjawisk, a właściwie – problemów w życiu społecznym – wcześniej nieznanych.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu obszarach życia, nie da się szybko znormalizować różnych kwestii na przysłowiowy „klik” – niczym w Internecie.

Takim obszarem, który wymaga szczególnej troski jest bezpieczeństwo – w wielu aspektach, w tym również w aspekcie ruchu drogowego.

Za nami pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego. We wrześniu dzieci wróciły do szkół, w związku z tym zwiększyła się znacznie dynamika ruchu w miastach, w tym przede wszystkim w okolicach placówek szkolnych i innych, które wcześniej były zamknięte albo otwarte w mniejszym zakresie (np. baseny i inne obiekty sportowe, czy instytucje kulturalne).

W związku z tym konieczne jest przyjrzenie się specyfice aktualnego ruchu i ewentualne wprowadzenie korekt, które zapewnią maksimum bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Jak wygląda ruch w gminie Opoczno?

Wrzesień w Opocznie i w całej gminie „oznacza” powrót do zwykłego trybu funkcjonowania w rzeczywistości tradycyjnie odbywającego się roku szkolnego. W związku z tym również tutaj zauważono wzmożony ruch drogowy, w tym szczególnie  – w określonych godzinach – w pobliżu placówek szkolnych i wychowawczych.

Czy w związku z tym może dochodzić do sytuacji, które stwarzają niebezpieczeństwo? Wiele w tej kwestii zależy od racjonalnych zachowań użytkowników dróg. Przede wszystkim ważny jest brak pośpiechu, szczególnie w godzinach porannych, gdy w okolicach szkół parkuje wiele samochodów.

Istotne jest jednak również prawidłowe zorganizowanie ruchu. Na te aspekty zwracają uwagę patrole Straży Miejskiej, które we wrześniu dokładnie analizują specyfikę ruchu drogowego, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Obserwacje te pozwolą odpowiednio rozplanować oznakowanie dróg i instalację urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających.