Duże zainteresowanie budżetem obywatelskim

Mieszkańcy miast chętnie uczestniczą w kształtowaniu tych części budżetu, na którą mogą mieć bezpośredni wpływ – chodzi o tzw. budżet obywatelski. Z puli środków przeznaczonych na ten budżet finansowane są projekty, które można do niego zgłosić.

Już na tym etapie możemy mówić o bezpośredniej partycypacji mieszkańców w procesie inwestycyjnym. Projekty do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, a do etapu głosowania wybierane są te, które spełnią wymogi regulaminowe.

Jednym z nich jest powszechność użyteczności, to znaczy – projekt, który będzie poddany głosowaniu, musi być istotny dla dużej grupy mieszkańców.

Od 16 sierpnia do 13 września 2021 r., w Opocznie, trwało głosowanie nad projektami, które wcześniej uzyskały formalną akceptację. Ostatecznie na liście znalazło się szesnaście projektów. Pula środków, jakie przeznaczono na realizację zwycięskich pomysłów wyniosła pięćset tysięcy złotych.

Mieszkańcy Opoczna oddali łącznie 8712 głosów, z czego 307 okazało się nieważnych z różnych przyczyn, m.in. z powodu podania nieprawidłowych danych albo braku danych, oddania więcej niż jednego głosu na jeden projekt, czy też braku wskazania na projekt.

Jakie projekty zostaną zrealizowane?

Konkurencja, jak co roku, była duża, a o ostatecznych wynikach zdecydowali sami mieszkańcy Opoczna, którzy wzięli udział w głosowaniu – zarówno drogą tradycyjną, jak i za pośrednictwem serwisu internetowego.

Pula pół miliona złotych, udostępnionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno na lata 2021/2022, zostanie rozdysponowana na następujące projekty:

  • Budowę Centralnego Placu Zabaw „Odpoczniak” – projekt uzyskał ponad 2,9 tys. głosów (zdecydowane prowadzenie)
  • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bukowcu – 952 głosy
  • Park Rozrywki i Rekreacji w Bielowicach – 654 głosy
  • Projekt W Opocznie „Odpoczniesz” na Ustroniu – ponad 530 głosów
  • Projekt „O, psia kupa!”, który zyskał uznanie 21 głosujących.

Odpowiednio, projekty uzyskają dofinansowanie rzędu: 240 tys. zł, 92 tys. zł, 100 tys. zł, 48 tys. zł i 20 tys. zł. Więcej informacji – na stronie internetowej prezentującej budżet obywatelski w Opocznie.