Ograniczenia w sprzedaży alkoholu?

Według niektórych osób produkty alkoholowe nie powinny być dostępne tak łatwo jak obecnie W wielu miastach trwają dyskusje na temat możliwości ograniczenia całodobowej sprzedaży alkoholi. Czy wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów procentowych np. w godzinach nocnych spowoduje, że ich spożycie spadnie?

To pytanie, które z pewnością można zaliczyć do dyskusyjnych. Wychodząc z tego założenia, burmistrz Opoczna chce wywołać taką dyskusję wśród dorosłych mieszkańców miasta. Przedmiotem jej miałaby być powszechna dostępność do oferty produktów alkoholowych w godzinach nocnych, a dokładniej – od godziny 23:00 do godziny 6:00.

Przed podjęciem decyzji w tym zakresie samorząd Opoczna chce przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, dlatego wszyscy dorośli opoczanie mogą wypowiedzieć się w tej kwestii, wyrażając swoją opinię w udostępnionym przez Gminę Opoczno formularzu.

Konsultacje rozpoczną się 9 grudnia i potrwają do 29 grudnia 2021 r. Pytanie podstawowe brzmi: „Czy jest się za wprowadzeniem ograniczenia sprzedaży alkoholu poza miejscem, w którym sprzedaż się odbywa (w ww. godzinach), czy nie”.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje będą przeprowadzane drogą zdalną, w związku z tym każdy zainteresowany udziałem w nich dorosły mieszkaniec Opoczna będzie mógł z łatwością wziąć w nich uczestniczyć.

Najłatwiej będzie to uczynić korzystając z gotowego formularza konsultacyjnego, który zostanie udostępniony w Internecie.

Cel konsultacji jest oczywisty – to możliwość wyrażenia przez mieszkańców miasta opinii w istotnej dla wielu podmiotów kwestii. To również promowanie aktywnego podejścia do problemów lokalnej społeczności, w najlepszy z możliwych sposobów, czyli poprzez bezpośrednią partycypację w procesie podejmowania decyzji na poziomie samorządowym.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone publicznie – m.in. za pośrednictwem e-tablicy ogłoszeń UM w Opocznie i na stronie internetowej miasta.

W Polsce wciąż spożywa się sporo alkoholu, który jest powszechnie dostępny i – w porównaniu do innych krajów – nadal tani. Czy wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży albo podwyższenie cen trunków może skutecznie zmniejszyć ich spożycie? Zdania w tej kwestii są podzielone.