Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza do udziału w projekcie

Stowarzyszenie Dolina Pilicy, czyli Lokalna Grupa Wsparcia, działająca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa łódzkiego, w tym gminy Opoczno, zaprasza do udziału w ankiecie, dzięki której możliwe będzie wypracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Bez tej istotnej pomocy mieszkańców gminy nie będzie możliwe opracowanie optymalnej strategii. Głos osób zamieszkujących tereny, których ma dotyczyć projekt, jest niezwykle cenny i może ułatwić wyznaczenie kluczowych elementów programu, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.

Jeśli chcesz partycypować w życiu swojej miejscowości i gminy – weź udział w ankiecie, która jest aktywna do 20 stycznia 2022 r. Warto poświęcić chwilę na to, aby odpowiedzieć na istotne pytania, które pomogą opracować racjonalny plan działania na najbliższy czas oraz wypracować dłuższą strategię rozwoju gmin regionu opoczyńskiego.

Link do ankiety znajduje się m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Doliny Pilicy i w serwisie Miasta Opoczno.

Oceń warunki życia w gminie – wskaż drogi rozwoju

Jakie pytania znajdziesz w ankiecie? Dotyczą one m.in. oceny poziomu życia w gminie. Odpowiedzi pozwalają na dokładne określenie poziomu satysfakcji. Przykładowo – pierwsze pytanie dotyczy oceny życia w gminie. Czy jest to miejsce dobre do życia, gdzie mieszkaniec może realizować swoje podstawowe potrzeby.

Można wybrać jedną z sześciu odpowiedzi – od „zdecydowanie tak” po „zdecydowanie nie” oraz „nie mam zdania”.

Gminę można oceniać wieloaspektowo. Dzięki kolejnym kwestiom stawianym w ankiecie wyrazimy swój pogląd np. na temat tego, jaki jest według nas potencjał gminy pod względem atrakcyjności turystycznej, infrastruktury, infrastruktury drogowej, oferty kulturalnej, działań na rzecz niepełnosprawnych, działań na rzecz aktywizacji zawodowej, działań na rzecz kobiet, czy też aktywności względem osób w różnych grupach wiekowych itp.

Samo wypełnienie ankiety może być ciekawym doświadczeniem dla mieszkańca, który nie jest obojętny na to, co dzieje się (albo nie) w jego lokalnej społeczności. Pytania pozwalają zauważyć wiele problemów, których często na co dzień się nie widzi, a które wywierają istotny wpływ jakość funkcjonowania w danej miejscowości i gminie.