Edukacja pożarnicza ma znaczenie

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opocznie zorganizował (podobnie, jak to było w latach ubiegłych) etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Organizatorem akcji na szczeblu krajowym jest Zarząd Główny ZOSP RP.

Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Jest też swego rodzaju zaproszeniem do zgłębiania wiedzy na temat bogatej tradycji ruchu ochotniczych straży pożarnych w Polsce.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opocznie zorganizował (podobnie, jak to było w latach ubiegłych) etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Organizatorem akcji na szczeblu krajowym jest Zarząd Główny ZOSP RP.

Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Jest też swego rodzaju zaproszeniem do zgłębiania wiedzy na temat bogatej tradycji ruchu ochotniczych straży pożarnych w Polsce.

OSP działają we wszystkich województwach i powiatach oraz w wielu gminach na terenie całego kraju i podobnie jak dziesiątki lat temu, pełnią istotną funkcję w całym systemie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Strażacy-ochotnicy biorą udział w różnych akcjach, których celem jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, nie tylko przeciwpożarowego.

Konkursy organizowane przez środowisko OSP mają na celu wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży tą niezwykle istotną działalnością społeczną.

Duże zainteresowanie konkursem

W konkursie plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom” mogły wziąć udział dzieci młodsze i starsze – w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych oraz klasy IV-VIII. W konkursie na etapie gminnym w Opocznie udział wzięło kilka placówek edukacyjnych i oświatowych z miasta i okolic.

Łącznie przesłano kilkadziesiąt prac. Gminny etap konkursu rozstrzygnięto w ubiegły piątek. Wyróżnione prace automatycznie zakwalifikowały się do etapu powiatowego. Laureaci części gminnej, oprócz możliwości wzięcia udziału w konkursie powiatowym, a potem być może również wojewódzkim i krajowym, otrzymają już teraz nagrody z rąk Burmistrza Miasta Opoczna.

Konkurs spełnił już swoje zadanie – o czym świadczy różnorodność tematyczna nadesłanych prac, w których uczniowie w twórczy sposób zwrócili uwagę na wieloaspektowość pracy OSP, biorących udział nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również wielu innych, zapewniających bezpieczeństwo na powierzonych im terenach.

Warto promować działalność OSP, które jeszcze kilkanaście lat temu cieszyły się o wiele większą popularnością wśród młodych ludzi mieszkających w mniejszych miejscowościach. Dziś niektóre jednostki OSP mierzą się z dużymi brakami kadrowymi, dlatego tak ważne jest to, by młodzi ludzie chcieli kontynuować tę piękną i ważną tradycję.