Wybieramy najlepszego sportowca i trenera Opoczna

Plebiscyt Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski 2021 r. już za nami, wiemy, że drugi raz z rzędu pierwsze miejsce zajął Robert Lewandowski. Teraz czas na docenienie ludzi sportu działających lokalnie.

W całej Polsce wybieramy również najlepszych sportowców i trenerów, którzy swoje triumfy święcili w ubiegłym roku.

Jednym z nich jest Konkurs na Najlepszego Sportowca i Najlepszego Trenera Gminy Opoczno 2021 r.

Ponieważ konkurs ma charakter otwarty, można do niego zgłaszać wszystkie osoby, które spełniają przedstawione w regulaminie warunki.

Kto może dokonać zgłoszenia?

Mogą to być kluby sportowe, organizacje i stowarzyszenia sportowe oraz kluby sportowe szkolne albo uczniowskie, a także nieformalne stowarzyszenia o charakterze sportowym.

O wyborze laureatów zdecyduje powołana zgodnie z regulaminem kapituła konkursowa.

Regulamin konkursu

W regulaminie określono szczegółowe zasady dotyczące konkursu, który ma wyłonić najlepszego sportowca i trenera z Opoczna i okolic.

Jakie są warunki zgłoszenia dotyczące samych kandydatów?

Jednym z nich jest członkostwo w klubie sportowym, który działa na ternie Gminy Opoczno albo praca trenera w takim klubie. Kandydat musi również uprawiać dyscyplinę olimpijską albo taką, która jest reprezentowana przez Polski Związek Sportowy. Konieczne jest też m.in. osiągnięcie ponadprzeciętnego wyniku.

Konkurs został zorganizowany przez Burmistrza Opoczna i odbywa się pod patronatem Tygodnika Opoczyńskiego TOP.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 stycznia 2022 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 4 lutego 2022 r.

Konkursy mające na celu docenienie ludzi sportu działających na szczeblu lokalnym pełnią ważną rolę w promocji sportu w środowisku, w którym na co dzień funkcjonujemy – stąd też częste zaangażowanie lokalnych mediów w organizację takich wydarzeń. Podobny konkurs organizowany jest np. przez Gazetę Olsztyńską i wiele innych regionalnych mediów.