Pierwszym miejscem, które min. Robert Telus zdecydował się odwiedzić podczas swojej trasy, był niedawno zmodernizowany ośrodek zdrowia w miejscowości Mroczków Gościnny. Ośrodek ten przeszedł proces termomodernizacji, za który odpowiedzialny był powiat opoczyński. Jak podkreśliła Maria Barbara Chomicz, wicestarosta opoczyński, modernizacja ta ma istotne znaczenie ekonomiczne dla danego obszaru.

Ten sam ośrodek zdrowia, który musiał tymczasowo zawiesić swoją działalność, będzie ponownie otwarty dla pacjentów od jutra, tj. 3 października. Chomicz zauważyła także, że lokalna społeczność cieszy się z dostępności wszystkich potrzebnych instytucji w bliskiej odległości od ich domów, a ośrodek zdrowia stanowił kolejną część planu inwestycyjnego.

Natomiast minister Telus podkreślił, że tego rodzaju inwestycje są dowodem na to, iż rząd inwestuje w Polskę powiatową, która przez lata była pomijana. Zaznaczył on, że to właśnie tam mieszka wielu Polaków, którzy zasługują na godne warunki życia.

Trzeba zaznaczyć, że powiat opoczyński otrzymał wsparcie finansowe na realizację tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota dofinansowania wyniosła 964.668,00 zł, w tym: pożyczka udzielona przez WFOŚGW w wysokości 289.401,00 zł oraz dotacja wynosząca 675.267,00 zł. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1.496.226,77 zł brutto, co wynika z oferty wykonawcy.