Kolejny krok na drodze do realizacji ważnej inwestycji miejskiej

Miejski Dom Kultury w Opocznie, a szczególnie sala widowiskowa, wymaga od lat modernizacji. Ta, z kolei, powinna być kompleksowa, w związku z tym rozpoczęcie prac wymaga przygotowania szczegółowego i strategicznego planu.

Pierwsze kroki, prowadzące do finalizacji kluczowego celu zostały podjęte kilka miesięcy temu, czego efektem jest wykonanie wielu analiz i ekspertyz, na podstawie których sporządzona została dokumentacja projektowa.

Oznacza to możliwość przejścia do kolejnych kroków rozbudowanego harmonogramu. Ostatecznie, według wstępnych szacunków, inwestycja pochłonie co najmniej dziesięć milionów złotych. Modernizacja siedziby MDK będzie więc istotną „rubryką” w budżecie Opoczna – zarówno miasta, jak i powiatu.

W związku z tym, że sala widowiskowa MDK pełni wiele funkcji, ważnych dla całej okolicy, nie tylko samego miasta – można się spodziewać, że również inne podmioty będą partycypować w kosztach przedsięwzięcia.

Konieczna modernizacja infrastrukturalna i techniczna

Budynek, w którym funkcjonuje Miejski Dom Kultury nie należy do najnowszych – ma ponad czterdzieści lat. Również wnętrza wymagają generalnej modernizacji, która nie była tu prowadzona w szerszym zakresie od dawna. Do tej pory wykonywane były jedynie cząstkowe remonty.

Najważniejsze miejsce w MDK, czyli sala widowiskowa, która jest najbardziej reprezentacyjną powierzchnią tego rodzaju w Opocznie i w całym powiecie, wymaga istotnych zmian – m.in. w zakresie oświetlenia, wprowadzenia rozwiązań energooszczędnych, sterowania elektrycznego oraz wystroju.

Planowana jest wymiana powierzchni ścian, co umożliwi m.in. zainstalowanie nowoczesnego okablowania różnych systemów i nałożenie materiału powierzchniowego, dzięki któremu zachowana zostanie bardzo dobra akustyka sali widowiskowej.

W planach modernizacji MDK znalazł się także projekt przebudowania widowni, wymiana foteli, zwiększenie przestrzeni między nimi i wprowadzenie rozwiązań technicznych przyjaznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Planowane jest także zainstalowanie nowoczesnych systemów wentylacji i klimatyzacji sali – a to tylko niektóre z planowanych zmian, których wprowadzenie zmieni oblicze całego MDK w Opocznie.