Aktywizacja zawodowa jako część rehabilitacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje nową formę pomocy osobom niepełnosprawnym, które w wyniku choroby albo wypadku straciły możliwość zarobkowania w ramach dotychczas wykonywanego zawodu.

Oddział Łódzki PFRON rozpoczyna właśnie rekrutację do tego kompleksowego programu, którego celem jest zarówno wsparcie rehabilitacyjne, jak i związane z aktywizacją zawodową.

Osoby, które nie mogą z różnych względów, związanych z ich stanem zdrowia, pracować na dotychczasowych warunkach, są w stanie świadczyć pracę w innych zawodach i na innych stanowiskach, takich, które są możliwe w związku z ich aktualną kondycją.

Aby stało się to możliwe, konieczne jest często nabycie nowej wiedzy, umiejętności lub uprawnień. Temu ma właśnie służyć najnowszy program PFRON finansowany m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Zasady i cele programu

Program realizowany jest w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych funkcjonujących w regionie. Są to Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej w: Grębiszowie, Wągrowcu, Nałęczowie oraz Ustroniu.

Każdy beneficjent programu zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł korzystać z wszystkich możliwości, jakie daje projekt. W programie przewidziano wielopłaszczyznowe działania na niwie rehabilitacji ujętej w sposób całościowy, a więc zarówno medycznej, jak i psychospołecznej oraz zawodowej.

Program realizowany będzie w turach sześciomiesięcznych, co wiąże się z pobytem osoby niepełnosprawnej na terenie jednego z czterech ośrodków przez cały czas udziału w nim.

Projekt jest darmowy. Jego celem jest (dzięki oferowanym warsztatom, szkoleniom i kursom) aktywizacja zawodowa beneficjenta, który ma szansę na pełne przekwalifikowanie.

Zobacz, w jaki sposób można również nieść pomoc publiczną osobom niepełnosprawnym.