„Bez smogu o niebo lepiej”

Opoczno w ostatnich latach zintensyfikowało działania zmierzające do polepszenia stanu powietrza w mieście. Podejmowane są różne inicjatywy w ramach jednej strategii – pozbycia się smogu. Działania te są skorelowane z programami, które obowiązują w całej Polsce, i które są finansowane z różnych  źródeł, w tym również państwowych.

Niezależnie od tego, czy walka ze smogiem jest podejmowana przez czynniki ogólnokrajowe, samorządowe, czy indywidualne – zawsze są warte promowania, ponieważ tylko w takiej – kompleksowej – formule mogą one przynieść oczekiwane efekty, korzystne dla wszystkich.

Czystsze powietrze to więcej zdrowia. I jest to prawda, która nie dzieli społeczeństwa, trudno byłoby znaleźć osoby, które nie zgadzają się z takim poglądem, i dla których byłoby obojętne to, w jakich warunkach żyją.

Wieczorny albo poranny spacer, jogging, bieg…. W oparach smogu? To mija się z celem, tymczasem taka aktywność fizyczna jest polecana osobom w każdym wieku. Jednak spacer z kijkami Nordic Walking, gdy głowa zaczyna boleć po zaledwie kilku minutach i po powrocie do domu nie możemy się pozbyć „zapachu” ciężkich metali z włosów czy odzieży?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że warto podjąć decyzje, które będą skutkowały dobrą jakością powietrza.

Jakie działania są podejmowane?

W Opocznie powietrze staje się coraz czystsze – dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów i osób. Jednym z priorytetowych działań, wspieranych m.in. przez miasto, jest wymiana systemów grzewczych – z przestarzałych na bardziej ekologiczne, które emitują mniej dwutlenku węgla.

Wymiana pieców to jednak nie wszystko. Warto pamiętać o tym, że każda decyzja „sprzyjająca” środowisku ma znaczenie. Przykład? Niepalenie śmieci, przy czym wytwarza się wiele niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego substancji toksycznych.

Ważne jest również niewyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pozostawione np. w lesie odpady nie będą obojętne dla takiego ekosystemu! Wydawać by się mogło, że wysokie mandaty i akcje uświadamiające nieodpowiedzialność przy uskutecznianiu takiego procederu odniosły pozytywny skutek – jednak jeszcze nie wszędzie i nie u wszystkich.

Idzie wiosna – przygotowując się do niej, zwróćmy uwagę również na to, żeby przyczynić się do zwiększenia zieleni w naszym otoczeniu. Kwiaty w ogrodach czy balkonach? To nie tylko radość dla oczu, ale również więcej naturalnej ochrony przed dwutlenkiem węgla i zwiększenie szans na przeżycie dla pszczół.

Jeśli chcesz nauczyć swoje dzieci odpowiedzialnego podejścia do środowiska – skorzystaj też z najnowszej akcji Urzędu Miejskiego w Opocznie, który przygotował atrakcyjne materiały edukacyjne, w tym kolorowankę ze słynnym Pegazem, który uczy dzieci jak dbać o czyste powietrze.

Zobacz, jakie inicjatywy podejmują inne miasta w Polsce, w walce ze smogiem.