Przełączenie numeru 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że od dnia 7 września 2021 r. rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Ratunkowego (CPR) w Łodzi.

Akcję zaplanowano na dni od 1 – do 8 września br. na terenie całego województwa łódzkiego.

Dla osób szukających pomocy nie oznacza to braku możliwości korzystania z numeru na „starych” zasadach – tzn., jak zawsze, w sytuacjach niebezpiecznych, można będzie wykonać taki telefon, jednak zmieni się miejsce samego odbioru zgłoszonej sprawy.

Dzwoniący zostanie połączony z operatorem numerów w łódzkim Centrum Ratunkowym. Po przyjęciu zgłoszenia nastąpi natychmiastowe przekazanie go do odpowiedniej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Nowy model zapewni możliwość zorganizowania „całościowej” interwencji, tzn. możliwe będzie przekazanie informacji o zgłoszeniu – jednocześnie – do wszystkich służb, które ze względu na jego przedmiot, będą właściwe. Jest to bardzo istotna procedura, szczególnie w przypadku groźniejszych zdarzeń, które wymagają skoordynowanych działań różnych zespołów ratowniczych.

Zgłoszenie do CPR – szybsza i pewniejsza interwencja

Przejęcie zgłoszeń przez Centrum Ratunkowe w Łodzi oznacza nie tylko eliminację spraw fałszywych albo niezasadnych, ale również daje szansę na szybsze zorganizowanie optymalnej pomocy.

Dyżurny operacyjny będzie otrzymywał od operatora CPR takie zgłoszenia, które dotyczą m.in. zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia i inne związane z istotnymi stanami, np. niebezpieczeństwa ekologicznego itp.

Dla organizacji i przebiegu pomocy duże znaczenie ma także ujednolicenie zasad obsługi zgłoszeń.

Przełączenie, o którym mowa, dla miejscowości powiatu opoczyńskiego nastąpi 7 września r., w godzinach przedpołudniowych.