Budynek muzeum zostanie wyremontowany

Muzeum Regionalne w Opocznie będzie mogło już niedługo zrealizować projekt modernizacji zabytkowego budynku, który jest jego siedzibą. Gminie Opoczno udało się pozyskać dofinansowanie na wykonanie projektu – „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w obszarach związanych z rewitalizacją, dziedzictwem kulturowym i infrastrukturą instytucji działających w kulturze.

Całkowita wartość przedstawionego projektu modernizacyjnego to ponad 1 milion 242 tysiące złotych, z czego kwota dofinansowania wyniesie niemal 835 tysięcy złotych.

Środki te sfinansują istotne dla bezpieczeństwa budynku i zgromadzonych w nim zbiorów prace modernizacyjne. Będzie to m.in. wymiana dachu, który obecnie jest w bardzo złym stanie, przecieka i stanowi realne zagrożenie dla eksponatów muzealnych. Wykonana zostanie również izolacja elewacji budynku.

Modernizacja i rozszerzenie oferty kulturalnej

Przeprowadzone na dość szeroką skalę prace modernizacyjne, które mają się zakończyć do lata 2023 roku zapewnią nie tylko polepszenie stanu technicznego zabytkowego budynku, w którym funkcjonuje Muzeum Regionalne w Opocznie, ale również przyczynią się do rozszerzenia proponowanej przez placówkę oferty kulturalnej.

Zgodnie z założeniami projektu, muzeum ma przygotować wystawę stałą, która przedstawi historię i rozwój rzemiosła związanego z tym regionem – ceramiki.

Środki celowe mają być przeznaczone między innymi na zakup niezbędnego wyposażenia technicznego wystawy oraz stworzenie możliwości nowoczesnego zwiedzania muzeum – w formie wirtualnej.

Muzeum Regionalne w Opocznie, podobnie jak wiele innych placówek muzealnych w Polsce, które prezentują dziedzictwo rzemieślnicze swojego regionu, ma także zamiar uruchomić warsztaty ceramiczne.