Lepszy stan dróg w regionie

Wszystko wskazuje na to, że już za dwa miesiące stan techniczny kolejnych dróg w okolicach Opoczna znacznie się polepszy, a to za sprawą zaplanowanego remontu.

Konkretne prace są już nie tylko dyskutowane, ale potwierdzone umowami. Pod koniec sierpnia br. zostały podpisane dwie umowy na remont dróg powiatowych.

Są to: droga powiatowa numer 3104E (odcinek Ziębów – Modrzew). Przedmiotem umowy jest także przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych przy znajdującym się w miejscowości Ziębów skrzyżowaniu oraz droga powiatowa numer 3117E, w Ostrowie.

Wykonawcą remontu obu odcinków dróg będzie Zakład Budowlano-Drogowy DUKT z miejscowości Włoszczowa.

Całkowity koszt remontu dróg przekroczył poziom jednego miliona złotych. W osiemdziesięciu procentach inwestycja będzie zrealizowana ze środków krajowych, rozdysponowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace remontowe obejmują łącznie długość ponad 2,7 tys. km, z czego niemal 2,1 tys. km przypada na odcinek pierwszy, z Ziębowa do Modrzewa (w kierunku Kraśnicy), na drugi odcinek przypada 0,650 km (obejmuje odcinek od skrzyżowania w kierunku Parczowa).

Przedmiotowy zakres umowy

Prace, które zostały zakontraktowane w umowach dotyczą różnego zakresu przedmiotowego. Większość prac dotyczy poprawy jakości nawierzchni jezdni, ale to nie wszystkie zadania powierzone w ramach umowy wykonawcy.

Mają być wykonane także pobocza o odpowiedniej szerokości oraz stosowne wzmocnienia. Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z popularnego materiału, jakim jest asfaltobeton – zostanie nim pokryta na całej długości wszystkich odcinków, które mają być wyremontowane.

Nawierzchnia będzie stabilna dzięki dwóm warstwom, jakie będą się na nią składać – pierwsza to warstwa wyrównawcza, druga – to część ścieralna.

Pobocza zostaną natomiast wzmocnione za pomocą kruszywa i masy bitumicznej. Ich szerokość będzie dochodziła do 1,2 metrów.