Właśnie nawiązano współpracę między Powiatem Opoczyńskim a fundacją Instytut Spraw Publicznych. Cel tej współpracy jest jasny i precyzyjnie sformułowany – stworzenie punktu, oferującego bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W ramach tej umowy, planowane jest również założenie punktu, które udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Aktualizacja ta jest wynikiem działań podjętych w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, która dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W tych działaniach, Powiat Opoczyński reprezentowany był przez Starostę – Marcin Baranowskiego oraz Wicestarostę – Marię Barbarę Chomicz.

Zadania, które mają zostać zrealizowane w 2024 roku, obejmują prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego. Dodatkowo, ma zostać utworzony punkt oferujący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Współpraca między Powiatem Opoczyńskim a Fundacją „INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH” z Radomia, ma na celu poprawę dostępu mieszkańców do pomocy prawnej i edukacji w tych obszarach.