Dzisiejszy dzień w Opocznie upłynął pod znakiem protestu. Został on zorganizowany przez uczniów i pracowników z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Marsz ten był częścią większego projektu, jakim jest Tydzień z Konwencją o Prawach Dziecka, organizowany pod egidą UNICEF.

Marszu, którego trasa rozpoczęła i zakończyła się przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego, przyłączyło się kilkaset osób, głównie uczniów szkoły. Niebieskie balony, symbolizujące barwy UNICEF, dodawały koloru przemarszowi. Uczestnicy marszu przeszli ulicami Biernackiego, Partyzantów i Skłodowskiej-Curie, aby na koniec wrócić na teren szkoły.

Na boisku szkolnym odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie klasy Ih przedstawili na czym polegają prawa dziecka. Zbigniew Sobczyk, Wicedyrektor szkoły, wyraził swoje podziękowania dla uczniów za ich zaangażowanie we wszystkie inicjatywy realizowane w szkole w ramach Tygodnia z Konwencją o Prawach Dziecka UNICEF.

W wydarzeniu uczestniczyli również Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński oraz Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta. Podkreśla to rangę wydarzenia, ponieważ Powiat Opoczyński objął nad nim oficjalny patronat.