Mija kadencja samorządu powiatowego w Opocznie, który za swoje działania inwestycyjne przeznaczył imponującą sumę przekraczającą 210 mln złotych. Szczególnie duża część tej kwoty, bo aż 85 mln, została zainwestowana w poprawę jakości usług zdrowotnych.

W ramach działań inwestycyjnych, Powiat Opoczyński zrealizował projekty na łączną wartość ponad 210 mln złotych. Zauważalne jest, że znaczącą część tych środków, konkretnie 170 mln złotych, udało się pozyskać z zewnętrznych funduszy dostępnych w ramach różnorodnych programów wsparcia. Starosta Marcin Baranowski podkreśla efektywność pracy samorządu w ostatniej kadencji i zadowolenie z realizacji wielu inwestycji służących dobru mieszkańców powiatu.

Projekty inwestycyjne były różnorodne i obejmowały takie obszary jak infrastruktura drogowa, polityka społeczna i pomoc osobom potrzebującym, wsparcie dla przedsiębiorców czy walka z bezrobociem. Ponadto samorząd zainwestował także w rozwój kultury i sportu, administrację publiczną oraz edukację. Zadbano też o poprawę komunikacji autobusowej na terenie powiatu.

Najwięcej środków, bo aż 85 mln złotych, zainwestowano w ochronę zdrowia – informuje wicestarosta Maria Barbara Chomicz. Kluczowym projektem realizowanym w tym obszarze była budowa Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej. To nowoczesny obiekt, który będzie gromadził różnorodne poradnie, zarówno ogólne, jak i wysokospecjalistyczne usługi medyczne, a także rehabilitację, wszystko w jednym miejscu, tj. w obrębie szpitala powiatowego. Koszt tej inwestycji to ponad 9,6 mln złotych.