Więcej energooszczędnych rozwiązań w budynkach użyteczności publicznej

Energooszczędność jest dziś kluczem do zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym ekologicznej oraz, co równie ważne – racjonalizacji wydatków – w sferze publicznej.

Gmina Opoczno będzie mogła sukcesywnie wdrażać takie rozwiązania w roku 2022, dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Środki te otrzymano  na działania realizowane w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno”.

To już kolejne środki, które udało się uzyskać samorządowcom z Opoczna na przeprowadzenie prac, które zwiększą efektywność energetyczną wielu budynków należących do gminy.

Kompleksowa modernizacja energetyczna

Kilkanaście budynków zostanie zmodernizowanych (pod względem energetycznym) dzięki środkom unijnym, przyznanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Środki z WFOŚiGW (zarówno dotacje, jak i pożyczka) pozwolą Gminie Opoczno zrealizować prace termomodernizacyjne w budynkach szkolnych i przedszkolnych, w różnych miejscowościach.

Modernizacja ma charakter kompleksowy, w jej ramach przeprowadzane są wszelkie niezbędne prace, dzięki którym każdy z budynków, a właściwie ich eksploatacja, stanie się efektywniejsza pod względem energetycznym.

W przypadku starszych budynków konieczne jest nie tylko zainstalowanie nowoczesnych systemów grzewczych, ale w pierwszej kolejności – zredukowanie strat energetycznych, np. poprzez likwidację tzw. przegród.

Oszczędzanie zużycia energii mają także zapewnić systemy zarządzania energią.

Jeśli prace termomodernizacyjne zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, zakończą się w pierwszym kwartale bieżącego roku.