Zaproszenie dla mieszkanek Opoczna i okolic

21 sierpnia 2021 r. odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet o Puchar Burmistrza Opoczna. Mecze będą miały miejsce nad zalewem Opoczno, na tutejszym obiekcie sportowym. Do udziału w turnieju zaproszone są wszystkie zainteresowane tą formą aktywności fizycznej mieszkanki miasta i powiatu.

Celem turnieju jest popularyzacja siatkówki plażowej na terenach miejskich i rozpropagowanie tej formy rekreacji, jako aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Nie bez znaczenia jest również promocja zdrowej rywalizacji i integracja miejscowej społeczności.

Organizatorami imprezy są Gmina Opoczno oraz APS „Active” Opoczno. Turniej rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa do godziny 17:00. Będzie to więc niemal cały dzień spędzony pod znakiem siatkówki plażowej. Idealny sposób na aktywny wypoczynek, zarówno dla samych uczestniczek turnieju, jak i dla ich kibiców.

Kwestie formalne

Prawo do udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej Kobiet mają zarówno zrzeszone drużyny amatorskie, jak i niezrzeszone mieszkanki Opoczna i okolicznych gmin. W skład jednej drużyny musi wchodzić co najmniej dwie zawodniczki.

Zgłoszeń można dokonywać pisemnie – w dniu imprezy. Zapisu dokonuje kapitan drużyny. Nie można dopisywać zawodniczek w trakcie trwania zawodów. System rozgrywkowy zostanie ustalony w dniu zawodów. Należy pamiętać, że w przypadku rozegrania jednego meczu w danej drużynie, nie można będzie później przejść do innego zespołu.

Zawody zostaną rozegrane zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W turnieju może wziąć udział maksymalnie dwanaście par.

Organizator przewidział nagrody dla drużyn, które zajmą miejsca od pierwszego – do trzeciego. Będą to dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. O kolejności miejsc zdecydują: liczba zdobytych punktów, przy równej liczbie punktów – różnica setów, a przy tej samej różnicy setów – stosunek małych punktów i wynik bezpośredniego spotkania.

Więcej informacji – w regulaminie turnieju.