Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, ogłosił organizację warsztatów rękodzielniczych. Podczas tych warsztatów, goście będą mieli okazję spotkać i pracować razem z lokalnymi artystami ludowymi z regionu opoczyńskiego. Uczestnikom zostanie zapewniona możliwość zdobycia doświadczenia i nauki w pięciu różnych dziedzinach sztuki: rzeźby, haftu, pisankarstwa, wycinanki oraz tworzenia bukietów kwiatowych.

Zajęcia będą trwać przez pięć tygodni, z każdym tygodniem dedykowanym do innej formy twórczości. Planowane są do przeprowadzenia w godzinach popołudniowych, od 17:00 do 19:00, w przestrzeniach Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Szczegółowy plan warsztatów wygląda następująco:

Na początku, 5 i 7 marca 2024 r., uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się tworzenia bukietów kwiatowych pod kierownictwem Marii Rogulskiej. Następnie, 19 i 21 marca tego samego roku, Józefa Marszałek poprowadzi warsztaty z pisankarstwa. Kolejne dwa dni warsztatów, 2 i 4 kwietnia 2024 r., będą poświęcone sztuce wycinanki, prowadzonej przez Bogumiłę Pawlik. Z kolei, Zofia Migowska poprowadzi warsztaty haftu 9 i 11 kwietnia 2024 r. Na zakończenie, 16 i 18 kwietnia, uczestnicy będą mogli nauczyć się sztuki rzeźby pod okiem Andrzeja Oliwy.