Połączenia kolejowe bardziej dostępne

W województwie łódzkim, podobnie jak w innych regionach kraju, realizowany jest program rządowy, który ma na celu zwiększenie dostępu do kolei mieszkańców mniejszych miejscowości, tak aby kolej znów stała się popularna, nie tylko na dłuższych trasach, łączących największe polskie miasta.

Ostatnie dziesięciolecia nie sprzyjały kolei. Wiele połączeń, które z powodzeniem realizowane były w czasach PRL, zostało zlikwidowanych, co znacznie obniżyło ogólną dostępność do transportu publicznego mniejszych miejscowości.

Niestety, transport realizowany przez przewoźników autokarowych nie był w stanie wypełnić tej luki. Dziś, kiedy w większym stopniu skupiamy się na rozwoju sprzyjających ekologii rozwiązań, kolej znów zyskuje na znaczeniu.

Sprzyja temu również nowoczesny, bezpieczniejszy i zapewniający bardziej komfortową podróż tabor. Wiele odcinków tras kolejowych i dworców, które do niedawna były zamknięte, jest przywracanych do życia.

Wymaga to jednak sporych nakładów finansowych, z uwagi na to, że zarówno infrastruktura kolejowa, jak i budynki stacji często uległy dewastacji albo są przestarzałe i niedostosowane do aktualnych standardów.

„Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” ma to zmienić.

Nowe przystanki również w Łódzkiem

Jednym z nowych, czy też odnowionych przystanków w województwie łódzkim będzie stacja Tomaszówek, na linii Łódź – Opoczno.

Inwestycja ma już zapewnione źródła finansowania. Wiadomo, że na ten cel wydanych zostanie niemal 3 miliony złotych. Dzięki tym środkom możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej przebudowy i modernizacji dziś istniejącej w tym miejscu infrastruktury kolejowej.

Nowy przystanek znajduje się między Bratkowem i Szadkowicami. Prace już rozpoczęto. W tej chwili trwają specjalistyczne prace gruntowe, niezbędne do tego, żeby kontynuować inwestycję, czyli zbudować tor, jak i peron.

Wcześniej zdemontowano znajdujące się w tym miejscu stare elementy infrastruktury. Peron będzie nowoczesny, oświetlony lampami LED-owymi, zamontowane zostaną wiaty oraz ławki. Podróżowanie z i do Tomaszówka będzie zatem bezpieczne i wygodne.

Jeśli wszystkie prace zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, zakończą się za kilka miesięcy.

Zobacz jak przebiega realizacja projektów w ramach tego samego programu w innych miastach, m.in. w Wolbromiu.