Efektywniejsza gospodarka odpadami w Opocznie

Już niedługo w Opocznie zostanie zbudowany plac kompostowania odpadów zielonych oraz bioodpadów. Przy realizacji tego projektu będą współpracować: Gmina Opoczno oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie.

Inwestycja zostanie wykonana w pewnym stopniu z udziałem środków pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Łączna wartość projektu przekracza 4 mln zł, z czego nieco ponad 700 tys. zł pochodzi z funduszy UE.

Plac służący do kompostowania odpadów będzie wspierał funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów znajdujący się w Różannej. Odpady pochodzą z selektywnej zbiórki realizowanej przez ten zakład.

Obecnie trwają prace przy obiekcie, który zostanie oddany do użytku już za kilka tygodni. Plac powstanie więc szybko, przede wszystkim dlatego, że jest on częścią już istniejącej kompostowni i stanowi element jej rozbudowy.

Ekologiczna kompostownia

Powierzchnia placu wyniesie kilka tysięcy metrów kwadratowych. Nawierzchnia będzie utwardzona i wybetonowana.

Plac będzie posiadał niezbędną infrastrukturę, która zapewni bezpieczeństwo ekologiczne oraz większą ergonomię i tym samym efektywność. W związku z tym zaplanowano m.in. budowę drogi wewnętrznej, instalację kanalizacji, za pomocą której odprowadzane będą wody. Na placu znajdzie się też szczelny zbiornik o dużej pojemności.

Harmonogram prac przy budowie placu przewiduje również zainstalowanie sieci elektroenergetycznej służącej do zasilania różnych obiektów, które będą stanowić strukturę placu.

Inwestycja znacząco zwiększy możliwości przerobowe Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej, a tym samym zwiększona zostanie ilość odpowiednio zagospodarowanych bioodpadów w całym regionie łódzkim.