W Opocznie zakończono prace remontowe na czterech drogach gminnych. Projekt obejmował naprawę nawierzchni na ulicach Starzyńskiego, Tuwima, Matejki i Sienkiewicza, które oznaczone są numerami 107420E, 107435E, 107436E oraz 107447E. Projekt ten był współfinansowany przez Gminę Opoczno, która wykorzystała do tego celu środki w wysokości ponad 820 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Modernizacja objęła następujące odcinki dróg gminnych: ulica Stefana Starzyńskiego (odcinek od skrzyżowania z ulicą Majora Henryka Hubala do skrzyżowania z ulicą Fryderyka Chopina), znajdująca się na osiedlu „Trąbki” w mieście Opoczno. Numer tej drogi to 107420E.

Kolejna droga to ulica Juliana Tuwima (odcinek od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Jana Matejki). Jest to droga gminna oznaczona numerem 107435E.

Remont objął również ulicę Jana Matejki (odcinek od skrzyżowania z ulicą Juliana Tuwima do skrzyżowania z ulicą Henryka Sienkiewicza). Numer tej drogi to 107436E.

Ostatnia zmodernizowana droga to ulica Henryka Sienkiewicza (odcinek od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Wojciecha Kossaka). Droga ta jest oznaczona numerem 107447E.