Prace renowacyjne na drodze powiatowej numer 3112E, łączącej Opoczno i Końskie, zakrojone na odcinku 1,1 km w miejscowości Parczówek, zostały zakończone. Odcinek ten obejmował teren od granic administracyjnych gmin Opoczno i Białaczów (przy mostach na rzece Drzewiczce) aż do centrum Parczówka i punktu połączenia z odcinkiem drogi, który przeszedł modernizację w roku 2022. Tę rewitalizację udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym przez powiat opoczyński z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Inwestycja polegała na szeregu prac konserwacyjnych i modernizacyjnych. Przede wszystkim, wykonano nową jezdnię wyłożoną betonem asfaltowym o szerokości sześciu metrów. Dodatkowo, zamontowano chodnik wykonany z kostki brukowej na obszarach zabudowanych oraz pobocza z betonu asfaltowego na reszcie odcinka.

Działania remontowe obejmowały również skrzyżowania z drogami gminnymi i dojazdy do prywatnych posesji oraz pól. Przydrożne rowy zostały umocnione za pomocą płyt ażurowych, co znacznie poprawiło ich stabilność.

Realizacja inwestycji objęła również zastosowanie środków służących poprawie bezpieczeństwa. Na wjeździe do miejscowości od strony Opoczna utworzono wyspę wymuszającą zmniejszenie prędkości. Ponadto, drogę wyposażono w nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz bariery ochronne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.