Na terenie miasta Opoczno, prace budowlane związane z tworzeniem dwóch rond zostały pomyślnie zakończone. W wyniku tego, kierowcy mogą swobodnie korzystać z tych obiektów drogowych bez żadnych utrudnień już od godziny 12.

Realizacja inwestycji trwała blisko rok i obejmowała obszar dróg wojewódzkich o numerach 726 i 713. Dzięki temu, miejsca, które wcześniej były uznawane za niebezpieczne – skrzyżowania znajdujące się w pobliżu stacji benzynowej oraz na rozjeździe dróg prowadzących do miejscowości Żarnów i Końskie, zostały przekształcone w ronda.

Firma odpowiedzialna za realizację projektu od rana systematycznie usuwała tymczasowe tablice ostrzegawcze, które informowały o zakazie wjazdu na nowo wybudowane ronda. To oznacza, że przejazd przez te ronda jest już możliwy dla kierowców. Pełną przejezdność obiektów można spodziewać się około godziny 12 – informuje Andrzej Kacprzak, zastępca burmistrza Opoczna. Podkreśla on, że jest to korzystna wiadomość dla kierowców, jak i mieszkańców okolicznych terenów.