Dołączając do grona liderów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, Jarosław Antoniak zastąpił na stanowisku prezesa Krzysztofa Owczarskiego. Owczarski pełnił tę rolę od września 2020 roku, a teraz przekazuje stery firmy Antoniakowi.

Antoniak nie jest obcą postacią w świecie edukacji i branży komunalnej. Jest to człowiek z solidnym wykształceniem, którego edukacja rozpoczęła się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a następnie kontynuowała na Politechnice Łódzkiej. Na tej ostatniej uczelni zdobył tytuł certyfikowanego audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania ISO.

Za sobą ma również 17 lat pracy w PGK, gdzie z powodzeniem sprawował różne funkcje. Dzięki temu zdobył niezbędne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, które przydadzą mu się na nowym stanowisku. Antoniak przez okres półtora roku zdobywał także doświadczenia poza PGK, pracując jako kierownik w prywatnej firmie zajmującej się zagospodarowaniem odpadów.