W siedzibie radomskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń pięciu zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1976-1989. Maria Betlej-Smyk, Arkadiusz Jan Kutkowski, Piotr Kutkowski, Zdzisław Piekarski oraz Krzysztof Adam Sitkowski zostali uhonorowani Krzyżami Wolności i Solidarności za swoją nieugiętą postawę w czasach komunizmu.

Odznaczenia te wręczył osobiście Krzysztof Szwagrzyk, pełniący funkcję zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystość ta stanowiła wyraz szacunku dla tych, którzy nie bali się przeciwstawić komunistycznemu reżimowi i walcząc o wolność i solidarność, przyczynili się do zmiany biegu historii Polski.