Koniec kolejnego tygodnia przyniósł ze sobą moment oddechu dla strażaków operujących na terenie Powiatu Opoczyńskiego. W ciągu ostatnich siedmiu dni odnotowano zaledwie cztery interwencje, które wymagały bezpośredniego udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy raport z tych działań przedstawiamy poniżej.

Podczas tygodnia trwającego od 10 do 16 czerwca 2024 roku, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Opocznie musieli interweniować w kilku różnych sytuacjach.

Na początek, 10 czerwca, zadysponowano dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, aby usunąć złamany konar drzewa, który stanowił zagrożenie dla ruchu drogowego w miejscowości Jelnia, gm. Drzewica.

Następnie, 14 czerwca, do interwencji wezwano zastęp Państwowej Straży Pożarnej i dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ich zadaniem było ugasić pożar poszycia leśnego, który wybuchł w miejscowości Sielec, gm. Żarnów. Pożar objął około 0,02 hektara lasu.

Na koniec, 15 czerwca, do akcji ruszyły dwa zastępy PSP i dwa zastępy OSP. Ich celem było ratowanie osoby poszkodowanej, która wisiała na kładce dla pieszych nad rzeką Drzewiczką w miejscowości Drzewica, na ulicy Fabrycznej. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, dotarli do poszkodowanej osoby i ewakuowali ją na brzeg. Następnie udzielili kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i przekazali poszkodowanego pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.