Program wyrównywania szans

Dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim ruchowymi, problemem w codziennym funkcjonowaniu jest niejednokrotnie brak możliwości skorzystania z odpowiedniego środka transportu.

Rozwiązaniem nie zawsze może się okazać transport prywatny, czy zamówienie „zwykłej” taksówki. Osoba niepełnosprawna potrzebuje transportu profesjonalnego – bezpiecznego i komfortowego. Z uwagi na te szczególne potrzeby wielu mieszkańców Opoczna oraz ich rodzin podjęto decyzję o zakupie specjalnych środków transportu – busa oraz autobusu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Jest to trzecia edycja projektu.

21 września br. podpisano dwie umowy, w oparciu o ten właśnie program realizowany przez PFRON. Ze strony Opoczna dokument został podpisany przez starostów – w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.

Przedmiot programu

Program mający na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami pozwala m.in. na zakup różnego rodzaju sprzętu, dzięki któremu niepełnosprawni mają szansę znacząco zwiększyć swoją mobilność, a co za tym idzie – szanse na aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Najnowszy projekt zakłada zakup nowoczesnych środków transportu dla osób niepełnosprawnych z Opoczna oraz z Olszowca (w powiecie opoczyńskim).

Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostaną przeznaczone na zakup busa, który będzie przewoził podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie. Na ten cel wydanych zostanie 80 tysięcy złotych.

Drugi zakup jest droższy – za ponad 170 tysięcy złotych zakupiony zostanie specjalistyczny autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, korzystających z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Zadania te będą zrealizowane w terminie do dwóch miesięcy, co oznacza, że już pod koniec 2021 roku niepełnosprawni z Opoczna i z okolic zyskają zupełnie nowe możliwości komunikacyjne.