Opoczno, niewielka gmina, została wyróżniona jako jeden z beneficjentów szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Program ten skupia się głównie na wsparciu terenów wiejskich, zwłaszcza tych, których przeszłość ściśle wiąże się z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi (PGR). To ważne osiągnięcie dla gminy zostało oficjalnie potwierdzone w sobotę, 23 września, gdy Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno i jego zastępca Andrzej Kacprzak odebrali symboliczny czek na kwotę 5 milionów 120 tysięcy złotych.

Zaszczyt wręczenia czeku przypadł Robertowi Telusowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten symboliczny gest symbolizował przekazanie środków finansowych, które zostaną wykorzystane do realizacji ambitnego projektu – budowy nowoczesnego boiska o sztucznej nawierzchni na terenie Stadionu Miejskiego w Opocznie.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych powstał z myślą o odnowieniu i stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie tych, które w przeszłości były związane z działalnością PGR. To istotne, że to właśnie Opoczno spełniło wszystkie wymogi programu, uzyskując wsparcie finansowe na swoje plany związane z infrastrukturą sportową.