Projekt o nazwie „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” jest obecnie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie. Ta placówka to kolejna spośród lokalnych instytucji edukacyjnych, które dołączyły do tego innowacyjnego programu.

Budżet przeznaczony na działania związane z projektem „Dostępna Szkoła” na terenie całego kraju wynosi 50 milionów złotych. Szkoły podstawowe z Opoczna, które zostały włączone do programu pod hasłem „Opoczyńska 1 i 2 przygotowane na 6 do edukacji bez barier,” otrzymały wsparcie finansowe na poziomie 1.350.000 złotych. Dzięki temu mają szansę na wprowadzenie zmian, które realnie wpłyną na komfort nauki uczniów i pracy nauczycieli.

Priorytetem projektu jest usunięcie wszelkich barier ograniczających dostępność do edukacji. Prace obejmują modyfikacje architektoniczne, techniczne, organizacyjne oraz te związane ze społecznością szkolną. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 jednym z głównych działań było zainstalowanie windy, by uczniowie z niepełnosprawnościami mogli swobodnie poruszać się po całym budynku. Działania te są krokiem do pełnej integracji i zapewnienia równych szans dla wszystkich uczniów.

Projekt „Dostępna Szkoła” obejmuje również dostosowanie łazienki do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, co przyczynia się do zwiększenia ich samodzielności i komfortu w szkole. Nie mniej ważny jest dostęp do terenu szkolnego i jego otoczenia. To wymagało przebudowy obszaru przed głównym wejściem do budynku, gdzie schody zostały zastąpione chodnikiem o odpowiednim spadku. Na zewnątrz budynku utworzono dodatkowo chodnik prowadzący do parkingów, specjalnie przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.