Prace budowlane i nowa sygnalizacja świetlna

W marcu, tradycyjnie, rozpoczynają się intensywniejsze prace przy różnych obiektach użyteczności publicznej oraz drogach. Nie inaczej jest w tym roku również w Opocznie. Władze miasta zapowiadają, że z dniem 14 marca rozpoczną się prace budowlane przy ulicy Westerplatte, co będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami w korzystaniu z tego obszaru.

Gmina Opoczno rozpoczyna realizację kolejnych zaplanowanych inwestycji. Będzie to przebudowa ulicy oraz budowa parkingu przy ulicy Westerplatte.

Wykonawca zapowiada, że prace będą prowadzone tak, żeby w jak najmniejszym stopniu zakłócać płynny ruch drogowy. W związku z tym planuje się realizację kolejnych czynności na każdej połowie drogi, osobno.

Stosowana będzie odpowiednia sygnalizacja świetlna albo ręczne sterowanie ruchem.

Właściciele znajdujących się przy ulicy Westerplatte posesji będą mogli do nich dojeżdżać zgodnie z zasadami, które będą ustalone z przedstawicielem wykonawcy budowy.

Sygnalizacja już działa

Niedawno przy skrzyżowaniu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie oraz ulicy św. Marka została zainstalowana nowa sygnalizacja świetlna.

Od dłuższego czasu wiele osób zwracało uwagę na to, że w tym miejscu powinno się pojawić takie właśnie oświetlenie, z uwagi na stale zwiększającą się dynamikę ruchu drogowego.

Dzięki temu, że światła już funkcjonują, znacząco zwiększył się poziom bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, jak i kierowców.

Oświetlenie stanowi inwestycję Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W budżecie inwestycji partycypowała również Gmina Opoczno.

Gmina opracowała i następnie udostępniła dokumentację niezbędną do tego, by zaprojektować i zainstalować obecnie funkcjonującą już na miejscu sygnalizację świetlną.

Im więcej inwestycji drogowych – tym mniej korków i więcej bezpieczeństwa.