Rozpoczyna się modernizacja obiektu

Muzeum Regionalne jest jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych na terenie Opoczna i okolic. Placówka pełni istotne funkcje społeczne, w tym przede wszystkim edukacyjne i szerzej – oświatowe.

Prezentuje m.in. historię rzemiosła związanego z regionem opoczyńskim, czyli ceramiki, ale nie tylko. Aby skutecznie rozszerzać ofertę Muzeum Regionalnego, konieczne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych siedziby instytucji, tak, aby stała się ona zarówno bardziej komfortowa dla wszystkich użytkowników, jak i nowocześniejsza i dająca wiele nowych możliwości, w tym związanych z organizacją ekspozycji – wystaw stałych oraz czasowych.

Niedługo już rozpoczną się prace, które będą realizowane w ramach projektu zakładającego modernizację opoczyńskiego muzeum.

Wiadomo, że prace zostaną sfinalizowane, ponieważ zatwierdzono na ten cel cały budżet. Środki konieczne do przeprowadzenia modernizacji pochodzą zarówno z budżetu Gminy Opoczno, jak i programu unijnego oraz budżetu krajowego.

Projekt i cele inwestycyjne

Znany jest już wykonawca wszystkich prac przy kompleksowej modernizacji budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie. Kilka tygodni temu władze miasta podpisały w tej kwestii odpowiednie dokumenty.

W związku z tym, że środki na cel inwestycyjny zostały zapewnione, można niemal z pewnością stwierdzić, że prace zakończą się wiosną przyszłego roku. Całkowita wartość projektu opiewa na sumę ponad 1,6 mln zł.

Realizacja inwestycji będzie się odbywać pod nadzorem m.in. archeologicznym i konserwatorskim. Oprócz prac budowlanych, takich jak wymiana poszycia dachowego oraz stolarki, wykonane zostaną prace, które pozwolą zwiększyć zakres działania instytucji, tak aby można było przeprowadzać tu warsztaty, stworzyć nowe wystawy stałe itp.

W ramach budżetu planowane jest również zakupienie technologii, które pozwolą na udostępnienie zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie za pośrednictwem Internetu.