Więcej rekreacji nad zalewem

Dobra wiadomość dla mieszkańców Opoczna i okolic, dla których zalew jest ważnym miejscem. To jedna z tych lokalizacji, które przyciągają osoby chcące zażyć trochę spokoju na co dzień, również spokoju w „wydaniu” aktywnym.

Już za rok możliwości w tym zakresie będzie o wiele więcej – dzięki uzyskaniu dofinansowania projektu „Opoczno – Zalew pełen energii”. Zgodnie z nazwą programu – środki finansowe pozyskane na ten cel mają w znaczącym stopniu przyczynić się do rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej wokół akwenu.

Zadanie to jest działaniem zmierzającym do rozwoju gospodarki turystycznej i będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, przewidzianego na lata 2014-2020.

Całościowy koszt projektu wynosi niemal 3 miliony 105 tysięcy złotych, z czego Gmina Opoczno otrzymała dofinansowanie w wysokości niemal 1 miliona 870 tysięcy złotych.

Kiedy nowa przestrzeń rekreacyjna przy zalewie zostanie oddana do użytku mieszkańców? Na chwilę obecną zakłada się, że będzie to niemal dokładnie za rok, we wrześniu 2022 r.

Jak zmieni się okolica zalewu?

Jeśli uda się zrealizować wszystkie założenia programu „Opoczno – Zalew pełen energii” – a wszystko na to wskazuje – energii w tym miejscu na pewno nie zabraknie. A będą ją mogli odpowiednio pożytkować przedstawiciele wszystkich pokoleń.

Infrastruktura, która zostanie tu zainstalowana, będzie atrakcyjna zarówno dla dzieci, ludzi w średnim wieku, jak i seniorów.

Wokół zalewu wybudowana zostanie ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona. Nietrudno sobie wyobrazić, że będzie przyciągać rowerzystów, rolkarzy, jak i starsze osoby, preferujące np. spacery z kijkami Nordic Walking. Zbudowany zostanie także skatepark – co na pewno ucieszy młodzież.

Powstaną też altany, plac zabaw, siłownia w plenerze, zainstalowany zostanie prysznic plażowy. Zadbano również o to, by nikt nie był głodny – przy zalewie będą funkcjonowały pawilony gastronomiczne. W ramach projektu uzupełnione zostaną nasadzenia zieleni.