Więcej czasu na składanie wniosków

Rolnicy zainteresowani możliwością skorzystania ze środków w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” mają szansę nadal złożyć stosowny wniosek. Termin ich przyjmowania został przedłużony do 20 września 2021 r. Środki na modernizację pochodzą z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wciąż można składać wnioski o środki we wszystkich obszarach przewidzianych przez powyższy program, a więc – środki te mogą być przeznaczone na rozwój produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz produkcji bydła mięsnego. Obszary te noszą nazwy: A, B i C.

Oferowane są także finanse w ramach najszerszego obszaru D, który odnosi się między innymi do możliwości przeprofilowania do tej pory prowadzonej działalności w sektorze rolniczym.

Obszar D to także szansa na zracjonalizowanie technologii produkcyjnych stosowanych w gospodarstwie i zwiększenie dotychczas prowadzonej produkcji. Środki można przeznaczyć też na polepszenie jakości produktów i zwiększenie ich wartości dodanej.

Gospodarstwa, które mają problem z optymalnym stanem nawodnienia mogą przeznaczyć środki z programu również na poprawę parametrów w tym zakresie.

Kwestie formalne

Podmioty prowadzące gospodarstwa rolne, które przedmiotowo mogą skorzystać z programu (wnioskują o przyznanie środków w jednym z obszarów wchodzących w zakres programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”) mają nadal szansę na pozyskanie tych finansów.

Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych oraz w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji mającej uzyskać wsparcie programowe.

ARiMR przyjmuje wnioski osobiście albo przez osobę do tego upoważnioną – w siedzibach agencji, można to również uczynić za pośrednictwem poczty tradycyjnej i platformy internetowej ePUAP. Według ostatnich danych przyjęto już ponad 1600 wniosków na łączną sumę niemal trzystu milionów złotych.

Szczegółowe informacje – na stronie arimr.gov.pl.