Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas audycji „Gmina Opoczno na Fali”, w Opocznie planowane są znaczące zmiany. Zastępca burmistrza, Tomasz Łuczkowski, podzielił się szczegółami dotyczącymi kolejnych inwestycji, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Podczas rozmowy Łuczkowski omówił niedawno zakończone projekty inwestycyjne, które obejmowały m.in. renowację dróg, instalację oświetlenia ulicznego oraz budowę placów zabaw dla dzieci. Podkreślił również kontynuowaną inwestycję w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie niedawno otworzono nowe biuro obsługi mieszkańca oraz zamontowano ogrodzenie przy sąsiedniej ulicy Mickiewicza.

Dodatkowo Łuczkowski zwrócił uwagę na planowaną modernizację dawnego budynku MGOPS przy ul. Kopernika. Umowa z wykonawcą prac została już podpisana, a koszt inwestycji wyniesie ponad 800 tys. zł. Modernizacja potrwa około pół roku, a po jej zakończeniu w wyremontowanym obiekcie znajdą swoje miejsce wybrane wydziały urzędu, w tym zdrowia, oświaty i centrum usług wspólnych, a także straż miejska.

Zastępca burmistrza podkreślił również, że samorząd ma w planach realizację kolejnych projektów. Wśród nich znalazło się m.in. stworzenie miasteczka ruchu rowerowego oraz instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu.

Na koniec rozmowy, Łuczkowski zaprosił wszystkich mieszkańców do udziału w Marszu Różowej Wstążeczki, który rozpocznie się przed Miejskim Domem Kultury o godzinie 10. Wydarzenie będzie miało charakter profilaktyczny i uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości wykonania podstawowych badań medycznych.