W dniu, kiedy obchodzimy Wszystkich Świętych, mieszkańcy Opoczna tłumnie zgromadzili się na parafialnym cmentarzu położonym przy ulicy Moniuszki. Zebrani tam ludzie nie tylko składali hołd swoim zmarłym bliskim, ale również wzięli udział w jednej z najwspanialszych inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta, a mianowicie w Opoczyńskiej Kweście na Ratowanie Zabytkowych Nagrobków. Organizatorem tego istotnego przedsięwzięcia był Niezależny Blok Samorządowy.

Założeniem tej wartościowej inicjatywy było zebranie funduszy na renowacje zasłużonych zabytkowych nagrobków, które znajdują się na opoczyńskim cmentarzu. Ten nekropolia jest miejscem wiecznego spoczynku licznych naszych przodków, a ich groby nie tylko symbolizują miejsce pamięci, ale także są nośnikami bogatej historii i kultury Opoczna.

Zebrane podczas kwesty datki od lokalnej społeczności oraz osób odwiedzających cmentarz w Dzień Wszystkich Świętych wyniosły 11 490,17 złotych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pierwsze etapy prac konserwatorskich, które mają na celu ocalenie i odnowienie zabytkowych nagrobków. Dodatkowo, gmina Opoczno deklaruje gotowość do dofinansowania projektu i przekazania dodatkowych funduszy na kontynuowanie działań konserwatorskich.

W procesie kwestowania udział brali także reprezentanci samorządu gminy, w tym Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno oraz jego zastępcy Andrzej Kacprzak i Tomasz Łuczkowski. Ich obecność podkreślała istotę działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta oraz pokazywała, jak ważne są te sprawy dla lokalnej społeczności.